Waar staat Oink!
voor?

  • Spelen voor later
  • Leren wie je bent
  • Steuntje in de rug
  • Thuis van huis

Aanmelden

Laat je gegevens achter om een speelplek te reserveren.

Hoe werken wij?

Spelen voor later: hier lees je alles over hoe we hier invulling aan geven.

Onze locaties

Onder begeleiding van ervaren pedagogisch medewerkers spelen onze peuters voor later op 14 locaties verspreid over heel Smallingerland. Vind hier de Oink! peuterspeelzaal in jouw buurt.
 

In Smallingerland zijn een aantal projecten van start gegaan waarbij een gezin zich kan melden als ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de opvoeding van hun kinderen. Onlangs stond hierover in zowel de Drachtster Courant als de Breeduit een ar

De Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (de M.O.S.) is een brede welzijnsorganisatie en richt zich op verschillende groepen en werkterreinen binnen de gemeente, zoals peuters, kinderen, tieners, jongeren, volwassenen, ouderen en allocht

Per 1 januari 2019 schrijft de IKK (wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang) weer een aantal nieuwe maatregelen voor. Eén daarvan betreft ook de opvang zoals die door Oink! wordt uitgevoerd.

Een mooie voorbereiding op school! Christel krijgt de extra uitdaging die ze nodig heeft en komt altijd met een glimlach thuis.
Daniëlle van der Meulen – Boere