Contact

Buorren 34-A
9216WE Oudega
Nederland
Route
Bel ons op
06 33409340

 

 

 

Oink! de Krobbe is per 16 oktober 2021 gestopt.

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het plan voor de nieuwe school, het nieuwe IKC de Diamant. Oink! Is een van de partijen die hierbij betrokken is. Het uitgangspunt voor het IKC is dat zowel de basisschool als kinderopvang er gevestigd zijn. Onder kinderopvang verstaan we peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Tot voorkort waren kinderopvang VANDAAG en Oink! de aanbieders van de kinderopvang.

Naar aanleiding van een traject met een externe partij is het advies gegeven dat VANDAAG het beste de kinderopvang vorm kan geven, aangezien zij zowel kinderopvang als BSO hebben. Eventueel met de expertise van Oink! in verband met de ervaring binnen de peuteropvang en de VVE (voor en vroegschoolse educatie). Vanuit dit advies is Oink! betrokken gebleven bij de bouwplannen en het vormgeven van het IKC, om in de loop van het jaar te kijken in welke vorm de peuteropvang door zou gaan.

Voor de zomervakantie is alles echter in een stroomversnelling geraakt. De samenwerking met de school en VANDAAG is geïntensiveerd waarbij Oink! niet is meegenomen in de samenwerking. Oink! ziet zich daarom genoodzaakt om de peuteropvang op een andere plek voort te zetten. Met ingang van 16 oktober 2021 heeft Oink! zich teruggetrokken uit de huidige locatie en zal de peuteropvang voortgezet worden in Opeinde bij de Djerreblomkes. We hopen jullie daar of op één van onze andere locaties weer te zien.

 

De droom van peuterspeelzaal Oink! is om voor zoveel mogelijk peuters uit Smallingerland het verschil maken door ze de kans te geven om zich in een veilige en vertrouwde omgeving spelenderwijs te ontwikkelen. Op die manier bieden we alle kinderen gelijke kansen en geven we hen een eerste zetje op weg naar zelfstandigheid en het benutten van hun unieke talenten. Meer weten over waar Oink! voor staat? Lees het hier.

Het team op deze locatie

Baukje Burggraaff
Pedagogisch medewerker
Daphne Idzinga
Pedagogisch medewerker