Afbeelding

Oink! - De Krullevaar is gevestigd in wijkcentrum De Kouwe te Drachten. Onze speelruimte – die récht tegenover de centrale ingang van het wijkgebouw te vinden is – kan in twee aparte ruimten worden verdeeld. Hierdoor is het mogelijk om ook in kleinere groepjes te werken. Buiten hebben we een eigen speelterrein met een zandbak, speelhuisje en een glijbaan. Deze aparte speelruimte ligt op het plein naast het wijkcentrum is omheind met een hek. De peuters hebben hier alle ruimte om veilig buiten te spelen. De Krullevaar is 6 dagdelen per week open en per dagdeel zijn er maximaal 14 peuters aanwezig die worden begeleid door juf Wilma en juf Haika.

Net als op alle andere Oink! locaties begint alles bij peuteropvang De Krullevaar met spelen en met het bieden van emotionele veiligheid en welbevinden, natuurlijk. Bij ons noemen we dit spelen voor later. Een goede relatie met pedagogisch medewerkers juf Wilma en juf Ans geeft de peuters het vertrouwen om te spelen en zich zo te kunnen ontwikkelen. Wij begeleiden de peuters door hen goed te volgen en te ondersteunen waar dat nodig is. Dat kan, bijvoorbeeld, door een peuter in de begintijd bij De Krullevaar op een plaats te laten spelen waar hij of zij zich veilig voelt om van daaruit verder te gaan ontdekken. Als team sluiten we daarom zoveel mogelijk aan bij de peuters en bieden we zoveel mogelijk een vaste structuur en we gebruiken rituelen, waardoor de peuters weten waar ze bij ons aan toe zijn.

Bijzonderheden over uw peuter? Die kunnen tijdens brengen en halen met onze pedagogisch medewerkers worden besproken. Is er wat meer tijd nodig? Dan maken we hiervoor graag een aparte afspraak.

We zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 8.30 tot 12.30 uur. Aan het eind van de ochtend eten we samen een broodje.

De droom van peuterspeelzaal Oink! is om voor zoveel mogelijk peuters uit Smallingerland het verschil maken door ze de kans te geven om zich in een veilige en vertrouwde omgeving spelenderwijs te ontwikkelen. Op die manier bieden we alle kinderen gelijke kansen en geven we hen een eerste zetje op weg naar zelfstandigheid en het benutten van hun unieke talenten. Meer weten over waar Oink! voor staat? Lees het hier.

Het team op deze locatie

Haika Roos

Afbeelding
Pedagogisch medewerker

Wilma Mercera

Afbeelding
Pedagogisch medewerker