Contact

Flevo 190
9204JT Drachten
Nederland
Route
Bel ons op
06 11108624

Bij het Berenbos worden peuters opgevangen die extra ondersteuning nodig hebben op de reguliere groepen van Oink! en waarbij ouders en pedagogisch medewerkers zich zorgen maken over de ontwikkeling van de peuter. Het Berenbos is gevestigd in Oink! de Draitol in Brede School de Drait. Er is hier plaats voor maximaal 8 kinderen.

Het Berenbos is een samenwerking tussen de peuteropvang van Oink!, M.O.S. (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland) en Jeugdhulp Friesland (het Behandel en Expertise Centrum de Lytse Walden - BEC). Het team bestaat uit juf Yvonne, pedagogisch medewerker van Oink! en juf Jessica, medewerker vanuit het Behandel- en Expertisecentrum Jonge Kind (BEC). Daarnaast is Martina Hut als pedagoog vanuit M.O.S. verbonden aan het Berenbos. Zij is ook werkzaam als pedagoog bij GGD-Fryslan.

Bij het Berenbos doen we dezelfde activiteiten als op een reguliere groep maar op het Berenbos is de groep wat kleiner, met maximaal acht kinderen. Hierdoor kunnen de kinderen goed begeleid en geobserveerd worden tijdens hun bezigheden. Dit gebeurt dan ook de hele ochtend. We observeren op verschillende ontwikkelingsgebieden zoals sociaal emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, communicatie en contact, spelontwikkeling, motorische ontwikkeling en de taal ontwikkeling.

Eventueel worden aanvullende onderzoeken gedaan. Daarom is ook de pedagoog van M.O.S. onderdeel van het team. Aan het eind van deze periode krijgt u als ouders een advies voor het meest passende vervolg voor uw kind. Dit kan zijn terug naar een reguliere locatie voor Oink!, of basisschool met handvatten voor de begeleiding door de medewerkers daar. Maar ook plaatsing in speciaal onderwijs of een andere vorm van behandeling voor jonge kinderen als het BEC (Behandel en Expertise Centrum Jeugdhulp Friesland), of het KDC (Kinderdagcentrum Talant) kan mogelijk zijn. Samen met u als ouders wordt hierin een keuze gemaakt

De dagdelen en tijden van het Berenbos zijn:

dinsdagochtend en vrijdagochtend                            08.45 - 11.45

 

De droom van peuterspeelzaal Oink! is om voor zoveel mogelijk peuters uit Smallingerland het verschil maken door ze de kans te geven om zich in een veilige en vertrouwde omgeving spelenderwijs te ontwikkelen. Op die manier bieden we alle kinderen gelijke kansen en geven we hen een eerste zetje op weg naar zelfstandigheid en het benutten van hun unieke talenten. Meer weten over waar Oink! voor staat? Lees het hier.

Het team op deze locatie

Jessica Edwards van Muyen
Pedagogisch medewerker BEC
Yvonne Langkamp
Pedagogisch medewerker
Martina Hut
Pedagoog M.O.S.