Corona update: Oink! mag weer open vanaf 8 februari a.s.

Op de persconferentie van 2 februari is besloten dat Oink! vanaf 8 februari a.s. weer alle peuters mag opvangen.

Een besluit waar we heel blij mee zijn maar tegelijk ook spannend is. We moeten daarom bewaken dat we de maatregelen blijven hanteren die zorgen dat de verspreiding van het Corona virus zo veel als mogelijk voorkomen wordt.

De aandachtspunten hiervoor op een rij:

  • De peuters worden net als voorheen op een voor de locatie afgesproken plek (bij voorkeur buiten) overgedragen aan de pedagogisch medewerker bij het brengen en aan de ouder bij het ophalen. Er is één ouder die de peuter brengt en haalt. De haal- en breng contacten zijn kort en volwassenen houden onderling anderhalve meter afstand tot elkaar. In de verkeersruimten binnen dragen volwassen een mond-neus masker.
  • Na binnenkomst wassen de kinderen hun handen, en ook tussentijds zorgen pedagogisch medewerkers dat er regelmatig handen gewassen worden en oppervlakten gereinigd worden.
  • Er zijn situaties waarin peuters de opvang niet mogen bezoeken, bijvoorbeeld bij klachten bij de peuter of huisgenoten van de peuter. Raadpleeg hiervoor de beslisboom. Je vindt op onze website altijd de laatste versie.

De verwachting is dat de afspraken hierover strenger zullen worden. Het RIVM bekijkt namelijk welke aanpassing nodig is voor kinderen tot 12 jaar die neusverkouden zijn.

Ook is vanaf nu de afspraak dat als een pedagogisch medewerker of een peuter positief getest wordt op Corona de hele groep minimaal 5 tot 10 dagen in quarantaine moet. Daarom een dringend verzoek aan ouders kinderen bij klachten of bij klachten van huisgenoten niet te brengen. Hiermee kunnen we voorkomen dat anderen in quarantaine moeten. De pedagogisch medewerkers van Oink! letten hier ook op, voor zichzelf en de kinderen.

Er zullen ook weer nieuwe kinderen gaan starten bij Oink!. De mentor van de peuter neemt hiervoor contact op met de ouders die al bericht van plaatsing hebben gehad, om afspraken te maken over de eerste keer bij Oink!.

Met de weer openstelling van de kinderopvang beëindigd de noodopvang. We hanteren weer de reguliere openingstijden en normaal afgesproken dagdelen. De noodopvang is van kracht geweest in de periode van 16 december tot 8 februari. Voor deze periode is er sprake van een compensatieregeling wat betekent dat de kosten voor de kinderopvang vergoed worden aan ouders.

Ouders die gebruik maken van de Kinderopvangtoeslag regeling ontvangen begin april een brief waarin het bedrag vermeld is wat ze terug krijgen. Rond 8 april wordt dit aan deze ouders overgemaakt door het SVB. Voor ouders die gebruik maken van de gemeentelijke subsidieregeling zijn we in overleg met de gemeente over het terugstorten van de ouderbijdrage over die periode. Het streven is hiervoor dezelfde datum van betaling te hanteren.

Meer informatie is te vinden op de site van de SVB.

Ook in de komende periode zal het voor Oink! een uitdaging blijven de bezetting qua personeel van de groepen rond te krijgen. Wij blijven ons uiterste best doen, maar houden er ook rekening mee dat we aan ouders moeten mededelen dat we geen opvang kunnen bieden omdat er geen medewerkers meer beschikbaar zijn om de kinderen te begeleiden bij Oink! Immers medewerkers met klachten mogen niet werken. In dat geval zullen betreffende ouders door ons geïnformeerd worden. Er wordt dan voor ouders die in een cruciaal beroep werken een passende oplossing gezocht. We vragen jullie begrip hiervoor.

Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met de mentor van je peuter of de peuteradministratie van Oink!. De peuteradministratie van Oink! is bereikbaar via 0512-525583 of hallo@oink.nl