Corona update: Sluiting Oink! locaties

In verband met de huidige situatie rondom het Corona virus zijn de Oink! locaties alleen open voor peuters van ouders werkzaam in een cruciaal beroep of kwetsbare peuters. Voor deze groep verzorgd Oink! noodopvang.

Er is noodopvang voor ouders die beiden in een cruciaal beroep werken, als één van beide ouders in een cruciaal beroep werkt wordt er een dringend beroep gedaan om zelf de opvang te regelen. De noodopvang bij Oink! is beschikbaar binnen de normaal afgesproken tijden zoals die in het contract met Oink! vermeld staan.

De noodopvang vindt plaats op de eigen locatie van je peuter. Zo blijft het zo vertrouwd en bekend mogelijk en ontstaan er geen logistieke problemen met halen en brengen.

Als je gebruik wilt maken van de noodopvang geef dit dan aan bij de Oink! locatie waar je peuter wordt opgevangen. De locaties blijven ook in de sluitingsperiode bereikbaar via hun locatietelefoon. Je kunt hiervoor ook contact met de peuteradministratie van Oink! opnemen via hallo@oink.nl of 0512-525583.

Op de persconferentie van 12 januari jl. is een verlenging van de lockdown afgekondigd in principe tot 9 februari. Wel is er uitgesproken dat men van plan is zodra dit kan de kinderopvang en basisscholen weer te openen. Op zijn vroegst zal dit op 25 januari het geval kunnen zijn maar hiervoor worden eerst de resultaten van het onderzoek naar de Britse variant van het virus afgewacht. Zodra er meer bekend is over het weer openstellen van de kinderopvang en daarmee de Oink! locaties, zullen we ouders daarover per mail berichten. Tot die tijd wordt de huidige situatie voortgezet.

Zolang de noodopvang voortduurd is de compensatieregeling van kracht voor de kosten van de kinderopvang. Dit betekent dat de kinderopvang toeslag gewoon wordt uitbetaald en dat alle ouders later ook hun eigen bijdrage terug zullen ontvangen.

Voor ouders die gebruik maken van de kinderopvangtoeslag gaat dit via de sociale verzekeringsbank. Ouders die gebruik maken van de subsidieregeling ontvangen hun ouderbijdrage terug van Oink!. Omdat we nu niet weten hoelang de sluitingsperiode precies zal gaan duren, een dringend verzoek de facturen van Oink! gewoon te blijven betalen.

Voor nieuwe peuters die starten bij Oink! wordt een contract afgesloten zodat ook deze ouders vallen onder de compensatieregeling en dan gebruik kunnen maken van de noodopvang voor hun peuter als ze werkzaam zijn in een cruciaal beroep of er sprake is van een kwetsbare peuter. Als duidelijk is wanneer de Oink! locaties weer voor alle kinderen open mogen zal de mentor van je kind contact met je opnemen in verband met de start bij Oink!.

Op de site van de rijksoverheid worden vragen rondom de sluiting van de kinderopvang beantwoord. Voor overige vragen kun je contact opnemen met de mentor van je peuter of de peuteradministratie van Oink!