De kracht van samenwerking

Terwijl het aantal kinderen in de peuteropvang op veel plekken afneemt is daar in de gemeente Smallingerland weinig van te merken. Dit is onder andere te danken aan een goede samenwerking met Femke Nijboer, oudercoördinator voor- en vroegschoolse educatie.

Peuters met een vve indicatie lopen het risico om met een taalachterstand te beginnen aan het basisonderwijs. Op een peuterspeelzaal kunnen peuters een speciaal programma volgen om deze achterstand te voorkomen. Een vve indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau. Maar omdat lang niet alle kinderen met een vve indicatie ook op een peuterspeelzaal terecht komen, is in 2015 de functie van oudercoördinator voor- en vroegschoolse educatie in het leven geroepen door wethouder Wouter Heijne. We willen graag dat peuters op de juiste plek terecht komen en goede zorg krijgen, maar het is ook belangrijk dat ouders de juiste begeleiding ontvangen.

Door de administratieve rompslomp weten sommige ouders helaas niet meer waar ze moeten beginnen. Maar het zou zo zonde zijn als kinderen met een achterstand beginnen aan de basisschool omdat ouders moeite hebben met al het papierwerk.

Femke komt bij deze ouders op huisbezoek. Ze helpt ze op weg en zorgt dat de papieren juist worden ingevuld. Door het persoonlijke contact ontstaat er vaak een vertrouwensband en kijkt Femke ook of er nog andere problemen spelen. Als dit het geval is zorgt ze ervoor dat ouders hiervoor ook de juiste begeleiding krijgen.

Soms is een eenmalig bezoek voldoende om de problemen op te lossen en soms is het nodig om vaker langs te gaan.

Ouders zijn erg blij met de ondersteuning en het werk wat Femke doet is een waardevolle toevoeging. Wij zijn erg blij dat we met deze mooie samenwerking ‘spelen voor later’ nog toegankelijker kunnen maken!

Het hele artikel vind je hier.