De Montessori peutergroep gaat verhuizen

Omdat de Montessorischool de Plotter groeit heeft de school de ruimte waar de Montessori peuteropvang tot op heden gebruik van maakte nodig voor een extra onderbouw groep. Afgelopen schooljaar is geprobeerd de ruimte samen te gebruiken, waarbij zowel aan de eisen voor een peutergroep als aan de eisen voor een onderbouwgroep voldaan moest worden.

De Plotter en Oink! hebben beide geconstateerd dat dit teveel knelpunten opleverde. Daarom wordt per 1 augustus a.s. de huurovereenkomst met Oink! beëindigd. Na de zomervakantie zullen de peuters van de Montessorigroep daarom op de locatie de Draitol gehuisvest worden.

Op deze nieuwe locatie kunnen we geen gebruik meer maken van de Montessori materialen, waardoor het aanbod iets aangepast zal moeten worden. Wel worden kinderen net als op de andere locaties van Oink! voorbereid op de overgang naar (de Montessori) school. En de pedagogisch medewerkers, Sissi Kramer en Sigrid Hummel verhuizen mee.

De openingstijden blijven gelijk, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 11.30 uur.

Hier vind je de adresgegevens van de Draitol.

Neem voor meer informatie contact op met Fokelien via hallo@oink.nl