De Week van de Opvoeding

Zoals het thema van de ‘Week van de Opvoeding’ al benoemd: Opvoeden is samenspel, en dat doe je niet alleen. Het is een samenwerking tussen onder andere ouders, opvang, scholen, sportclubs en gemeenten.

Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen en leveren we hier allemaal op onze eigen manier een waardevolle bijdrage aan.

Bij Oink! kunnen peuters spelen voor later en dat is ook waar onze focus ligt. Spelenderwijs op een actieve manier bijdragen aan de ontwikkeling en peuters voorbereiden op het basisonderwijs. Samen met alle andere partijen zijn we onderdeel van een stukje opvoeding en zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid die we daarmee hebben. Medewerkers van Oink! blijven zich dan ook continu ontwikkelen om te zorgen dat we ons stukje opvoeding op de best mogelijke manier kunnen uitvoeren. Workshops, cursussen en sparren met collega’s zijn hier belangrijke onderdelen van.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat kinderen weerbare volwassenen worden. Hiervoor hebben ze de ruimte nodig om zich te ontplooien maar vooral ook om fouten te maken en hiervan te leren.

Maar wat is nu de juiste manier van opvoeden? Moet ik niet iets strenger zijn? Bescherm ik ze te veel? Stel ik te hoge verwachtingen?

Allemaal vragen die je ook als ouder tegen gaat komen en die je soms lastig in je eentje kunt beantwoorden. Voor ouders is het fijn om interactie tussen andere ouders op te kunnen zoeken en samen te kunnen praten over alles wat er praktisch gezien, maar ook gevoelsmatig, komt kijken bij het opvoeden. Tegen welke vragen of twijfels loop je als ouder aan, en hoe doet een ander dat dan? Daarnaast is het fijn om zo nu en dan een vraag te kunnen stellen aan een pedagoog.

Bij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) in Drachten zijn deze hele week activiteiten speciaal georganiseerd voor de Week van de Opvoeding. Hierbij is er de mogelijkheid om aan een pedagoog jouw opvoedvragen te stellen maar ook om gewoon tips te krijgen en in contact te komen met andere ouders. Bij Oink! bieden we ook graag een ‘steuntje in de rug’ en kunnen ouders bij onze pedagogische medewerkers terecht voor hun vragen. We maken daarbij gebruik van de tipsheets van Triple P, gericht op positief opvoeden, met onderwerpen als: driftbuien, leren praten, zindelijk worden, delen en samen spelen, zelf eten, weglopen, slaapproblemen, zeuren, anderen pijn doen en ongehoorzaamheid.

Omdat opvoeden natuurlijk niet alleen in die ene week plaatsvindt, organiseert het CJG elke maand het Papa Mama Café. Dit is een ontmoetingsplek voor ouders van kinderen van 0 t/m 4 jaar om vragen en tips te delen over het opvoeden en opgroeien. Iedere maand staat er een thema centraal wat wordt bedacht door de ouders zelf. Daarnaast is er altijd een deskundige aanwezig aan wie je je opvoedvraag ook kunt stellen.

Koffie en thee is gratis en voor de kinderen is er oppas aanwezig!

Het eerstvolgende Papa Mama Café is op 10 oktober van 10:00 tot 11:30 in de bibliotheek in Drachten. Meer info vind je hier!