EEN VERTROUWD STEUNTJE IN DE RUG

Werken binnen de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) komt met verantwoordelijkheden. Vooral wanneer je –net als wij bij Oink!- een duidelijke visie op VVE hebt. Werken volgens de Piramidemethode is een belangrijk onderdeel van de Oink!-visie op VVE.

Dus werden Klaartje, Marina, Urszula, Rita, Talissa en Petra gedurende 12 avonden getraind door Janny Bron. Zij weten nu van de hoed en de rand wanneer het gaat om onze methode Piramide, en andere zaken die voor VVE van belang zijn. Bijvoorbeeld,  hoe kinderen/ouders een steuntje in de rug kunnen krijgen als dit nodig is. Met het afronden van deze training zijn ook deze 6 Oink! pedagogisch medewerkers weer helemaal up-to-date!

Het is nooit te laat om te leren voor later!