Het Berenbos bestaat 5 jaar!

Dit jaar bestaat onze peuter observatiegroep 5 jaar. Bij het Berenbos worden peuters opgevangen die extra ondersteuning nodig hebben op de reguliere groepen van Oink! en waarbij ouders en pedagogisch medewerkers zich zorgen maken over de ontwikkeling van de peuter.

Het team van het Berenbos bestaat uit Yvonne Langkamp, pedagogisch medewerker van Oink! en Jessica Edwards van Muyen, medewerker vanuit het Behandel- en Expertisecentrum Jonge Kind (BEC). Daarnaast is Martina Hut als pedagoog vanuit M.O.S. verbonden aan het Berenbos. Zij is ook werkzaam als pedagoog bij GGD-Fryslan. Deze bijzondere locatie is een samenwerking tussen Oink!, M.O.S. en Jeugdhulp Friesland (het Behandel en Expertise Centrum de Lytse Walden - BEC).

Volgens Yvonne (2 jaar werkzaam op het Berenbos) en Jessica (2,5 jaar werkzaam op het Berenbos) lijkt een ochtend op het Berenbos heel erg op een ochtend bij een andere Oink! locatie.

“We doen dezelfde activiteiten, zoals de kring, spelen, knutselen, spelletjes, fruit eten en drinken. Maar op het Berenbos is de groep wat kleiner, met maximaal acht kinderen. Hierdoor kunnen de kinderen goed begeleid en geobserveerd worden tijdens hun bezigheden. Dit gebeurt dan ook de hele ochtend. We observeren op verschillende ontwikkelingsgebieden zoals sociaal emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, communicatie en contact, spelontwikkeling, motorische ontwikkeling en de taal ontwikkeling.

We kijken naar wat een kind kan en waar hij of zij moeite mee heeft en bespreken dat met elkaar en proberen een helder beeld te krijgen van het kind. Dit delen we met de ouders tijdens de haal- en brengmomenten en tijdens een langer gesprek waarbij ook Martina Hut aanwezig is.

Van alle bevindingen, van zowel de ouders als ons, maken wij een verslag. Het doel is om uiteindelijk tot een helder beeld te komen over wat een kind nodig heeft voor het vervolg na het Berenbos. Kan het kind met wat het geleerd heeft verder op de speelzaal bij Oink! of heeft het kind meer of andere begeleiding nodig? Beide situaties komen voor.”

In de afgelopen 5 jaar zijn er heel wat kinderen opgevangen bij het Berenbos. En het is heel mooi om samen met de ouders op weg te gaan om bij ieder kind erachter te komen waar de kwaliteiten liggen en waar hun kind moeite mee heeft. Aan het eind van de plaatsing waarderen ouders het Berenbos ook hoog. Ze zijn vaak blij dat deze stap is gemaakt en de aandacht voor de specifieke behoeftes van hun kind wordt vaak als waardevol genoemd.

“Wij gaan hierdoor ook met een enorm enthousiasme verder met het werken op het Berenbos en we hopen dat we nog veel meer kinderen en ouders kunnen helpen in de zoektocht naar wat het beste is voor het kind!”

Pedagoog Martina Hut werkt al vanaf de start bij het Berenbos en heeft een grote rol gehad bij de vormgeving van het Berenbos.

“Het zijn voor mij inspirerende jaren geweest en ik hoop het nog vele jaren te mogen doen. De 5 jaar waarin ik vele kinderen heb mogen plaatsen en heb zien groeien tijdens hun bezoeken op het Berenbos zijn voorbij gevlogen. Daarnaast heb ik ook ouders zien groeien in hun ouderschap en het 'leren lezen' van hun zoon of dochter.

De stap naar het Berenbos is niet zomaar gemaakt, zeker niet als je als ouder beseft dat je kind zich anders lijkt te ontwikkelen dan verwacht of gehoopt. Naar aanleiding van mijn observaties neem ik ouders mee in de mogelijkheden voor hun kind. Het Berenbos is één van deze prachtige unieke mogelijkheden bij Oink!.

Ik ben trots op hoe we, als het Berenbos team, ouders kunnen ondersteunen en in hun kracht weten te zetten binnen de mogelijkheden van hun kind en henzelf.

In het team kijk en denk ik minimaal één dagdeel per maand mee tijdens de observatieperiode. Wat zien we en wat horen we van het kind op de groep, wat vertelt het gezinssysteem ons en waar lopen ouders tegen aan? Indien nodig worden er beelden gemaakt op de groep om een nog duidelijker beeld van het kind te krijgen. En om zeker te weten dat we niet iets missen. Dit alles wordt in terugkerende persoonlijke gesprekken met ouders besproken zodat we steeds verder toewerken naar een compleet beeld. Een veelgestelde vraag hierbij is dan ook: Waar staat jouw kind in de ontwikkeling en wat heeft jouw kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen?”

Welk kind het Berenbos bezoekt kan erg uiteenlopend zijn. We hebben hier geen vaste maatstaf voor en we bekijken het per vraag en situatie. Maar je kunt denken aan kinderen waarbij een vraag ligt op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling zoals; Is mijn kind weerbaar genoeg? Mijn kind reageert niet op andere kinderen en praat erg weinig, is hier een verklaring voor? Mijn kind kan zich nog niet concentreren en is erg druk, is dit normaal voor deze leeftijd?

Achter de schermen werkt Martina mee aan het schrijven van de verslagen, legt ze contacten met externen en zorgt ze, indien nodig, voor verwijzingen. Het team van het Berenbos werkt samen aan de doorontwikkeling van het Berenbos.

“Het Berenbos heb ik vanaf de start gezien als meerwaarde voor het kind dat net een steuntje in de rug kan gebruiken en mogelijk met dat extra steuntje in een kleine setting grote sprongen kan maken die blijvend zijn voor de toekomst! Maar het is ook een meerwaarde voor ouders in het proces van het samen ontdekken van ‘wat heeft mijn kind nodig van mij als ouder en de omgeving’.”

Deze belangrijke en bijzondere Oink! locatie krijgt binnenkort zijn eigen plekje op de website, maar als je voor die tijd vragen of opmerkingen hebt kun je ons altijd even bellen of mailen via hallo@oink.nl