Het nieuwe kindvolgsysteem KIJK!

Wij werken sinds een tijdje met een nieuw kindvolgsysteem KIJK!

Alle pedagogisch medewerkers van Oink! zijn geschoold in een nieuw kindvolgsyteem KIJK!. Dit nieuwe kindvolgsysteem past beter bij de visie van Oink!, waarbij ten eerste gekeken wordt naar welbevinden en betrokkenheid van kinderen. Een basisvoorwaarde die voor peuters goed moet zijn om te kunnen groeien in hun ontwikkeling.

Ook wordt binnen KIJK! de totale ontwikkeling van een kind gevolgd, en is het een webbased programma wat de digitale mogelijkheden vergroot. Na 4 bijeenkomsten hebben de Oink! medewerkers de training afgesloten met een certificaat.