Hier huist innovatie bij Oink!

Het tempo waarin de wereld om ons heen verandert is hoger dan ooit. Om samen de vraag om vernieuwing te kunnen beantwoorden, zullen we ook de manieren waarop we samenwerken moeten vernieuwen. Binnen #hierhuistinnovatie slaan Overheid, Onderwijs en Ondernemend Drachten en Smallingerland de handen ineen, want alleen samen komen we tot antwoorden op vragen van vandaag en morgen.

Spelen voor later. Het zou zomaar de claim van het #hierhuistinnovatie Huis kunnen zijn. Niet zo gek dus dat het Huis nu in handen is van Annet Folkersma, manager bij Oink! en M.O.S. (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland). ‘Spelen voor later’ is namelijk de ondertekening van Oink!, de grootste peuteropvang van Smallingerland. Er wordt wel eens gezegd dat innovatie pas toekomst heeft als het te plotten valt op de logica van een peuter. Heel benieuwd wat Annet haar visie op innovatie is!

In de reis naar het verwezenlijken van de droom van Oink! weet Annet wel wat ze graag zou willen. En wat is die droom dan? “Wij willen voor zoveel mogelijk peuters uit Smallingerland het verschil maken door ze de kans te geven zich in een kleine en vertrouwde omgeving te ontwikkelen. Op die manier bieden we alle kinderen gelijke kansen en geven we hen een eerste zetje op weg naar zelfstandigheid en het benutten van hun unieke talenten.” Hiervoor zou Annet graag van de overheid willen dat de politiek inziet dat peuteropvang een basisaanbod voor alle kinderen moet zijn, waarvoor geen financiële drempels bestaan. Annet gelooft dat wanneer er bij deze doelgroep meer aandacht voor preventie is, er op den duur minder zware zorg ingezet hoeft te worden. En dat is natuurlijk een streven waar zowel de overheid, het onderwijs als het bedrijfsleven baat bij heeft.

Annet heeft het huis gekregen van Niels Hamoen. Van verzekeringsland naar peuterspelen dus. Het viel Niels op dat Annet op LinkedIn regelmatig artikelen deelde die ‘anders’ waren. De frisse en innovatieve kijk die Annet op het peuterspelen heeft komt volgens haar zelf door de veranderde financieringsstroom. Eerst werd peuterspelen 100% gefinancierd door de gemeente. Nu is het zo dat het peuterspelen moet ‘concurreren’ met de gewone kinderopvang omdat dit nu uit dezelfde subsidie betaald kan worden. Dit dwong Oink! om na te denken over positionering en profilering. En daar zit, volgens Annet, de oorsprong van het ‘andersdenkende’ dat Niels constateerde. “We willen ouders nu écht meenemen in ons verhaal en ze zo onderdeel maken van onze droom.”

Innovatief zijn ze bij Oink! met het oprichten van de ‘observatiegroep’. In deze groep zitten peuters die in de reguliere groepen opvallen. Bij het Berenbos worden ze daarom gedurende drie tot vier maanden geobserveerd. Er is in die periode intensief contact met ouders en aan het eind van de observatieperiode ontvangen ouders een advies of de ondersteuning op maat die hun kind nodig heeft in de reguliere peuteropvang of school kan worden vormgegeven, of dat er specialistischer hulp nodig is. Door in te zetten op preventie probeert Oink! zoveel als mogelijk peuters het reguliere traject in te krijgen en daarmee zijn ze uniek volgens Annet. Deze groep is samen met Jeugdhulp Friesland opgezet. Een prachtige ontwikkeling vindt Niels. “Buiten de kaders kijken helpt om samen vooruit te komen.”

In de toekomst moet de peuteropvang onderdeel worden van het IKC’s (Integraal Kindcentrum). Om zo kinderen tot 12 jaar op één plek te laten opgroeien. Een mooi streven volgens Annet, “Maar dat vraagt nog wel om de nodige inzet bij alle drie O’s.”

Bron: Dit mooie verhaal is geschreven door #hierhuistinnovatie en is hier te vinden. Nieuwsgierig naar dit project? Kijk dan vooral even op de website van #hierhuistinnovatie