KIJK! Zo doen wij dat nu voor later...

Bij Oink! vinden wij de persoonlijke aandacht voor peuters door onze pedagogisch medewerksters natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar, spelen voor later gaat natuurlijk verder dan de professionele blik van goed geschoolde medewerkers alleen.

Om de voortgang van de ontwikkeling van peuters op de verschillende Oink! locaties én hun latere voortgang binnen het basisonderwijs goed te kunnen volgen én overdragen hebben wij ervoor gekozen om met volgsysteem KIJK!  de ontwikkeling van de kinderen te volgen. Inmiddels hebben alle pedagogisch medewerksters van Oink! een training voor het gebruik van KIJK! gevolgd en het bijbehorende certificaat daarvoor ontvangen.

Tijdens de opvang bij Oink! worden de observaties genoteerd in KIJK!. Een paar keer per jaar –in januari en juni- wordt de informatie uit het volgsysteem gebruikt om ouders bij te praten over de ontwikkeling van hun peuter. Door de registraties in KIJK! blijven waardevolle observaties bewaard en krijgen medewerkers én ouders een nog beter inzicht in waar een peuter goed in is en waar hij of zij misschien nog wat extra aandacht kan gebruiken.  En dat is waardevol voor zowel nu- als later. Want, de KIJK! gegevens worden (nadat deze met de ouders zijn besproken) overgedragen aan de basisschool die de peuter na Oink! gaat bezoeken.Op deze manier kan de basisschool doorbouwen op de basis die we bij Oink! spelenderwijs hebben gelegd en wordt er goed aangesloten op dat wat nodig voor de verdere ontwikkeling van de peuters.

Neem vragen over KIJK!  bij een bezoek aan een van onze locaties contact op met een van onze pedagogisch medewerksters of stuur uw vraag per mail naar hallo@oink.nl