Nieuw project 'Opvoeden in de wijk'

Vanuit O&O (Opvoedingsondersteuning & Ontwikkelingsstimulering) is op 30 oktober het nieuwe project ‘Opvoeden in de wijk’ gestart! Het project is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar waarbij er wekelijkse bijeenkomsten georganiseerd worden. De bijeenkomsten vinden plaats in de wijken de Swetten en de Drait, maar ouders uit andere wijken zijn ook meer dan welkom! 

Binnen de M.O.S. worden al een aantal projecten aangeboden voor gezinnen met jonge kinderen. Vanuit het team Opvoeding en Ontwikkeling binnen de M.O.S. is de behoefte ontstaan om het aanbod uit te breiden en zo meer tegemoet te komen aan de behoefte van de gezinnen en tegelijk de nood die in bepaalde wijken ligt. Samen met de pedagogisch medewerkers van Oink! is er gezocht naar een manier om in de wijk zichtbaar en toegankelijk te zijn. Uiteindelijk zijn we gekomen tot een plan om wekelijks bijeenkomsten te organiseren in de wijken de Swetten en de Drait.

We bieden graag op een laagdrempelige manier de mogelijkheid aan ouders om nieuwe kennis op te doen, elkaar te ontmoeten en nieuwe dingen te ontdekken.

De invulling van de ochtenden wisselt, maar ziet er globaal als volgt uit:

  • VVE thuis en inloop (uitleg VVE programma wat ouders met een VVE indicatie volgen, ook andere ouders zijn welkom. Deze ochtenden worden verzorgd door de pedagogisch medewerkers van Oink!)
  • Thema (deze onderwerpen wisselen en stemmen we af op de vragen die er leven, uitgevoerd door de medewerker O&O van M.O.S.)
  • Ontmoeting en ontspanning (investeren in relaties, elkaar ontmoeten, ervaringen delen, sociale netwerk uitbreiden, uitgevoerd door de medewerker O&O van M.O.S.)
  • Spel-doe (samen spelen en samen leren met je kind, een activiteit die plaatsvindt samen met je kind, uitgevoerd door de medewerker O&O van M.O.S.)

Deze onderdelen komen iedere vier weken weer terug. Tijdens deze bijeenkomsten is er altijd een vast gezicht aanwezig die de ochtenden verzorgt en die tevens het aanspreekpunt is. Tijdens de VVE bijeenkomsten en themabijeenkomsten is er oppas aanwezig voor de kinderen!

Aanwezigheid is geheel vrijblijvend en gratis toegangelijk voor alle ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar.

De bijeenkomsten vinden elke dinsdagochtend plaats van 9:00 tot 10:30 in de Swetten in wijkcentrum de Utwyk (Oud ambacht 116, Drachten) en elke donderdagochtend van 9:00 tot 10:30 in de Drait in Brede school de Drait (Flevo 190, Drachten).

We hopen jullie daar te zien om dit samen tot een succes te maken!