Nieuwe wet innovatie en kwaliteit in de kinderopvang (IKK)

Per  1 januari 2018 is deze wet  van kracht geworden en daardoor is er binnen Oink! één en ander veranderd. Zelf zijn we blij met deze wetswijziging omdat we hiermee de kwaliteit -die we zelf ook nastreven- nog beter kunnen waarborgen. We zetten de belangrijkste punten even voor je op een rijtje…

Vanaf 1 januari van dit jaar heeft ieder kind heeft een mentor;  een pedagogisch medewerker als vast aanspreekpunt voor ouders voor hun kind binnen Oink!
Ook gaan we starten met 10 minuten gesprekken. Deze gesprekken voeren we eens per half jaar met de ouders. Zij worden door de mentor uitgenodigd om de ontwikkeling van hun kind aan de hand van observatiegegevens te bespreken.
De overdracht naar de basisschool verandert voor Oink! niet. We besteden daar  al vele jaren heel veel aandacht aan en daar gaan we dus op dezelfde manier mee door.
We bespreken de overdrachtsgegevens natuurlijk eerst met de ouders en nadat zij hiervoor de toestemming hebben gegeven, dragen wij ze over aan de basisschool.
Zijn er bijzonderheden die straks ook binnen de basisschool extra aandacht vragen? Dan worden de gegevens “warm” overgedragen door middel van een gesprek met de basisschool. In dat geval zijn  de ouders daar (wat Oink! betreft) natuurlijk ook bij aanwezig.

Ouders die vragen hebben -of actief mee willen denken- over hoe wij Peuterspelen bij Oink! verder kunnen verbeteren, nodigen wij uit contact op te nemen met de pedagogisch medewerkers en/of de leden van de oudercommissie van hun locatie.

Wil je meer weten over de gevolgen van de invoering van de wet IKK ?
Bekijk dan dit filmpje