Op 17 augustus zijn jullie peuters weer welkom bij Oink! na de zomervakantie!

Op 17 augustus a.s. zijn jullie peuters weer welkom bij Oink! na de zomervakantie. Sommige peuters komen voor de eerste keer naar Oink!.

We willen jullie via deze weg informeren over de huidig geldende maatregelen bij Oink! ivm het zoveel mogelijk beperken van de verspreiding van het Corona virus.

Algemeen

 • We zorgen dat de kinderen en pedagogisch medewerkers regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • We leren kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog.
 • We gebruiken papieren zakdoekjes als je moet hoesten of niezen, en gooien ze direct weg en wassen onze handen.
 • We schudden geen handen.
 • We vermijden contact met ons gezicht.
 • Kinderen onder de 4 jaar hoeven geen afstand tot elkaar of volwassenen te houden, pedagogisch medewerkers bewaren onderling en tot andere volwassenen wel 1,5 meter afstand.
 • Peuters met verkoudheidsklachten zonder koorts mogen de Oink! locatie bezoeken.
 • Medewerkers mogen Oink! niet bezoeken als er sprake is van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of als iemand in afwachting is van de uitslag van een COVID-19 test.
 • Als een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) heeft en/of benauwdheid of een positieve uitslag heeft gehad van een COVID-19 test mogen kinderen en/of medewerkers niet naar de opvang.
 • Iedereen is weer welkom als de peuters, de medewerker of de huisgenoot 24 uur klachten vrij is of de uitslag van de COVID-19 test negatief was..
 • In de afgelopen zomerperiode hebben sommige gezinnen en medewerkers misschien onbedoeld een oranje of rode vakantie bestemming bezocht. De Oink! locatie mag dan door medewerkers en ouders pas weer bezocht worden als de verplichte quarantaine van 10 dagen is verstreken.
 • Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode wel naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen, tenzij;
  • het kind 1 van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
  • een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft, en uit een coronatest nog niet blijkt dat het om corona gaat.
 • Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen. Bijvoorbeeld naar school, kinderopvang of sportactiviteiten. Hiervoor zullen ze anderen moeten vragen.

  Meer hierover lees je hier.

Halen en Brengen

 • Peuters mogen door één ouder gebracht worden bij Oink!, we verzoeken ouders het afscheid kort te houden.
 • Op elke locatie is een vaste plek waar de overdracht van de peuters van de ouder naar de pedagogisch medewerker plaats vindt, bij voorkeur buiten.

Maar in ieder geval buiten de groepsruimte.  Deze plek wordt in overleg met andere gebruikers van de locatie bepaald.

 • We hanteren de normale openingstijden, tenzij in overleg met andere gebruikers van de locatie blijkt dat het beter is dit iets te wijzigen om drukte op toegangen tot de locatie te vermijden.
 • De haal- en brengmomenten verruimen we tot 30 minuten om spreiding van het halen en brengen te realiseren.
 • We laten de kinderen hun handen wassen na binnenkomst, tot dit moment vermijden pedagogisch medewerkers handcontact door kinderen bv. op de jas/kleding even bij de onderarm of elleboog vast te pakken.

Vanuit de locatie worden nieuwe ouders geïnformeerd over specifieke afspraken voor de locatie. Bijvoorbeeld waar de plek van overdracht is, of de openingstijden anders zijn en hoe voorkomen wordt dat er teveel ouders tegelijk hun kind komen brengen.

Op de website van Oink! kunnen jullie altijd de meest actuele informatie vinden over de corona maatregelen bij Oink!

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen jullie contact opnemen met de mentor van je peuter of de peuteradministratie van Oink!