Sluiting van de Oink! locaties in verband met het Corona virus

De maatregel om de scholen en kinderopvang in Nederland te sluiten is door het kabinet verlengd tot 28 april a.s. Dit geldt dus ook voor alle locaties van Oink!. Deze zullen tot de meivakantie (10 mei) gesloten blijven.

We bieden nu alleen nog opvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen. Deze noodopvang wordt aangeboden op één plek, en wel op de Oink! locatie de Draitol in Brede school de Drait. Deze plek is in overleg met de gemeente, de scholen van Adenium en collega kinderopvangorganisatie aangewezen als locatie voor noodopvang.

Mocht je bij nader inzien toch opvang nodig hebben geef dit dan vooral bij ons aan! Dit kan via de peuteradministratie van Oink! (0512-525583 of hallo@oink.nl)

Het besluit voor het terugbetalen van de eigen bijdrage voor zowel ouders die gebruik maken van de kinderopvangtoeslag voor de kinderopvang, of de gemeentelijke subsidieregeling is verlengd tot 28 april a.s. Alle ouders bij Oink! krijgen dus hun eigen bijdrage terug voor de periode van 16 maart tot 28 april of ze nu wel of niet gebruik maken van de noodopvang.

De kinderopvang organisaties zullen dit regelen, nadat ze hiervoor de middelen van de overheid en de gemeente hebben ontvangen. Blijf daarom de facturen aan Oink! eerst betalen.

Mocht de sluiting langer duren, dan kan de maatregel weer met een aantal weken verlengd worden. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/ouders)

Als de periode van sluiting verlengd weer wordt, dan zal dit ook op de landelijke nieuwskanalen bekend gemaakt worden. Vanuit Oink! zullen we jullie ook blijven berichten over de ontwikkelingen en wat dat voor de opvang bij Oink! van je peuter betekent.

Via Facebook proberen we activiteiten te delen die je met je kind kunt ondernemen in de komende periode. Je vind de Oink! pagina hier.

Het is fijn om wel de normale dagelijkse structuur vast te houden en activiteiten kunnen daarbij helpen. Mocht je daarbij hulp nodig hebben, of tegen andere problemen thuis met je peuter aanlopen dan kun je contact zoeken met de mentor van je peuter. Heb je geen contactgegevens, dan brengen we je via de peuteradministratie in contact met de mentor van je kind.

Oink! blijft gewoon bereikbaar via de peuteradministratie op 0512-525583 of hallo@oink.nl