TOS, wat is dat eigenlijk?

Onlangs hebben onze medewerkers Heidy en Ellen de tweejarige TOS cursus afgerond. Een mooie prestatie en een waardevolle toevoeging binnen Oink!. Maar..TOS, wat is dat eigenlijk?

TOS is een taalontwikkelingsstoornis. Dat is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis waarbij de taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Kinderen met TOS hebben bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. Hierdoor verloopt de taal- en spraakontwikkeling bij deze kinderen anders dan bij hun leeftijdsgenootjes.

Kinderen met TOS hebben een normale intelligentie en horen prima. Ze hebben echter moeite met het het onthouden van klanken en woorden, grammatica en plannen. Ze leren hun moedertaal langzaam en moeizaam en vinden het lastig om om te gaan met emoties.

Een taalontwikkelingsstoornis is dus niet hetzelfde als een taalachterstand. Een taalachterstand kan bijvoorbeeld ontstaan doordat een kind zijn moedertaal weinig hoort of spreekt en met meer taalaanbod is de achterstand vaak weer in te halen. Bij Oink! zijn we hier alert op en doen we ons best om een kind zonder die achterstand te laten starten in het basisonderwijs.

Bij een taalontwikkelingsstoornis is er meer aan de hand en is er iets mis met het aangeboren vermogen om taal te leren. Alleen meer aanbod zal hierbij dan ook niet voldoen en daarom is er een gespecialiseerd behandelaanbod nodig. Bij jonge kinderen is het moeilijk om te constateren of het om TOS gaat omdat de taalontwikkeling nog bezig is. Daarom is het wel belangrijk om bij vermoedens hiervan alert te zijn om zo te kunnen kijken welk traject er gevolgd kan worden.

Als ouder kun je ook letten op een aantal kenmerken. Daarbij kun je kijken naar:

  • Je kind kent weinig woorden.

  • Je kind heeft moeite om op een woord te komen.

  • Je kind is niet goed te verstaan.

  • Je kind wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt of een anderen niet begrijpt.

  • Je kind maakt korte zinnen of veel fouten bij het maken van zinnen.

  • Je kind lijkt niet te luisteren.

  • Je kind praat (nog) niet of weinig.

Daarnaast heeft Kentalis ook een app, TOS check. Deze app kun je gebruiken om meer te weten te komen over TOS en om een spraak taal test te doen voor kinderen van 1 tot 7 jaar! Deze app vind je hier.

Via de website van Kentalis kun je verder allerlei informatie vinden en als het nodig is contact opnemen voor verdere begeleiding. En wanneer je je zorgen maakt kun je dat natuurlijk ook altijd bespreken met de pedagogisch medewerkers van Oink!