(Update Corona virus) De Oink! locaties gaan weer open!

Er was goed nieuws op dinsdag 21 april. Vanaf 11 mei zullen de Oink! locaties weer open zijn en zijn alle peuters van Oink! weer welkom! Een fijn vooruitzicht voor kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers.

We hebben in de afgelopen periode veel begrip en positieve reacties op activiteiten vanuit Oink! van ouders ontvangen, en daarvoor willen we jullie bedanken.

Ouders en kinderen missen de opvang en het spelen bij Oink! en proberen daar thuis zo goed als mogelijk invulling aan te geven. Dit geldt ook voor de pedagogisch medewerkers, ook zij missen het contact met de peuters en hun ouders. We merken dat als er dan wel even contact is onderling dat dit voor alle partijen fijn is.

Ondanks dat het straks meivakantie is, blijven we daar mee door gaan. Hierna kunnen we elkaar gelukkig weer bij Oink! ontmoeten. Via Facebook blijven we activiteiten delen die je met je kind kunt ondernemen. Je vind de Oink! pagina hier. 

Omdat een aantal maatregelen i.v.m. het coronavirus zeker van kracht blijven, zullen er wel een aantal afspraken gemaakt moeten worden zodat we hieraan voldoen. Rond 6 mei zullen ouders hierover verder geïnformeerd worden.

De noodopvang blijft tot 11 mei open in de vorm zoals dat in de afgelopen weken is geweest. Op één Oink! locatie, namelijk de Draitol in Brede school de Drait. Op koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) is er geen noodopvang. Aanmelden hiervoor kan via de pedagogisch medewerkers van de eigen locatie of via de peuteradministratie. (hallo@oink.nl of 0512-525583) Over het vervolg van de noodopvang na 11 mei volgt ook meer informatie rond 6 mei.

Eind vorige week is ook de regeling i.v.m. de terugbetaling van de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang definitief geworden.

Voor de ouders van Oink! betekent dit het volgende:

1. In geval van gebruik maken van kinderopvangtoeslag.

In tegenstelling tot eerdere berichten krijgen ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen de eigen bijdrage voor de periode van 16 maart tot 28 april niet terug van Oink! maar direct van de overheid via de Sociale Verzekeringsbank. Je hoeft hier als ouder niets voor te doen. De verwachting is dat ouders dit bedrag in juni of juli zullen ontvangen. Over de hoogte van het bedrag worden jullie middels een bevestiging van teruggave geïnformeerd.

Mocht je inkomen zijn gedaald in de afgelopen periode door de maatregelen i.v.m. het coronavirus neem dan wel contact op met de belastingdienst. De kinderopvangtoeslag die je ontvangt wordt dan aangepast aan de nieuwe situatie.

2. In geval van gebruik maken van de gemeentelijke subsidieregeling.

De ouderbijdrage voor de periode van 16 maart tot 28 april wordt door Oink! teruggestort op de rekening waarvan ook de ouderbijdrage is geïncasseerd. Ook hiervoor hoeven ouders niets te doen. Ook hier geldt dat je bij verandering van je inkomen contact met Oink! kunt opnemen voor aanpassing van de hoogte van de ouderbijdrage.

In beide situaties geldt dat nu eerst de periode van 16 maart tot 28 april wordt terugbetaald. De regeling van teruggave is verlengd tot 11 mei, maar deze bedragen worden op een later moment terug betaald.

Voor vragen kun je contact opnemen met de mentor van je peuter of de peuteradministratie van Oink!

Bereikbaar via 0512-525583 of hallo@oink.nl