Vacature: Oink! zoekt vrijwilligers op verschillende locaties!

Wil jij de pedagogisch medewerker ondersteunen bij het begeleiden van peuters om te spelen voor later? Voor verschillende locaties zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Kind zijn is een kunst; kinderen moeten kunnen spelen en de ruimte krijgen om kind te zijn. Door hoe zij spelen, leren wij de kinderen kennen. Terwijl zij bezig zijn om vanuit hun ogen de wereld te ontdekken, zien wij wat nodig is voor het zetten van hun volgende stap. Dat is wat we bij Oink! Spelen voor later noemen.

Vind je het leuk om onder verantwoordelijkheid van een pedagogisch medewerker van Oink! hieraan je steentje bij te dragen?

Taakomschrijving

  • het zorgen voor een gezellig, veilig, stimulerend en positief groepsklimaat;
  • het helpen bij de uitvoering van activiteiten en indien noodzakelijk het stellen van regels, aangeven van grenzen en corrigeren;
  • het verzorgen van peuters wat betreft voeding, verschoning en dergelijke;
  • het bewaken van hygiëne en veilig gebruik van materialen c.q. speelgoed
  • het opruimen en schoon en opgeruimd achterlaten van de groepsruimte.

De vrijwilliger ondersteund de pedagogisch medewerker en neemt afgesproken taken op zich. De pedagogisch medewerker is eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden op de locatie en voor het pedagogisch klimaat. Wel vinden wij het belangrijk dat jij als vrijwilliger op de hoogte bent van de pedagogische doelen uit het pedagogisch beleidsplan en deze ook naleeft in de begeleiding van de peuters.

Daarnaast onderhoudt de pedagogisch medewerker het oudercontact. In overleg met de pedagogisch medewerker kan de vrijwilliger wel vragen en suggesties van ouders beantwoorden.

Wij zoeken vrijwilligers voor de volgende locaties:

- De Hagekrobben (vrijdagmorgen van 08.30 - 11.30)

Annelies Huntelerslag - pedagogisch medewerker De Hagekrobben
't Grien 30 Houtigehage

0611124149

- De Draitol (vrijdagmiddag van 12.45 - 15.15 tot april 2021)

Sissi Kramer - pedagogisch medewerker De Draitol
Flevo 190 Drachten

0611057975

- 't Peuterkonijn (dinsdagmorgen van 08.15 - 11.45 en dondermiddag van 13.00 - 15.30)

Amal Berkhout - pedagogisch medewerker 't Peuterkonijn
Melkkelder 84 Drachten

0611124177

- 't Flinterke (vrijdagmorgen van 08.15 - 11.15)

Ilse van Arnhem - pedagogisch medewerker ´t Flinterke
De Stoeken 1 Drachten

0628305337

Is dit echt iets voor jou?! Neem dan telefonisch contact op met de pedagogisch medewerker van de locatie.