Vanaf 11 mei zijn alle Oink! locaties weer open

Nog even en dan zijn alle peuters van Oink! weer welkom! Fijn dat we voor hen weer het verschil mogen maken door ze te laten Spelen voor later.

Er zijn wel een aantal spelregels waar we ons aan moeten houden:

Algemeen

 • We zorgen dat de kinderen en pedagogisch medewerkers regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • We leren kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog.
 • We gebruiken papieren zakdoekjes als je moet hoesten of niezen, en gooien ze direct weg en wassen onze handen.
 • We schudden geen handen.
 • We vermijden contact met ons gezicht.
 • Kinderen onder de 4 jaar hoeven geen afstand tot elkaar of volwassenen te houden, pedagogisch medewerkers bewaren onderling en tot andere volwassenen wel 1,5 meter afstand.
 • Medewerkers met de volgende klachten mogen Oink! niet bezoeken;
Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden. Als een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) heeft en/of benauwdheid mogen medewerkers ook niet naar de opvang. Ze zijn weer welkom als de medewerker of de huisgenoot 24 uur klachten vrij is.
 
Voor kinderen van 0 tot 6 jaar geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang mogen, behalve:
 • Als het kind ook koorts heeft;
 • Als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
 • Als het kind ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag van het gezinslid is nog niet bekend. 
Halen en brengen
 • Peuters mogen door één ouder gebracht worden bij Oink!, we verzoeken ouders het afscheid kort te houden.
 • Op elke locatie is een vaste plek waar de overdracht van de peuters van de ouder naar de pedagogisch medewerker plaats vindt, bij voorkeur buiten.

Maar in ieder geval buiten de groepsruimte.  Deze plek wordt in overleg met andere gebruikers van de locatie bepaald.

 • We hanteren de normale openingstijden, tenzij in overleg met andere gebruikers van de locatie blijkt dat het beter is dit iets te wijzigen om drukte op toegangen tot de locatie te vermijden.
 • De haal- en brengmomenten verruimen we tot 30 minuten om spreiding van het halen en brengen te realiseren.
 •  We laten de kinderen hun handen wassen na binnenkomst, tot dit moment vermijden pedagogisch medewerkers handcontact door kinderen bv. op de jas/kleding even bij de onderarm of elleboog vast te pakken.

Vanuit de locatie worden ouders via de WhatsApp groepen geïnformeerd over specifieke afspraken voor de locatie. Bijvoorbeeld waar de plek van overdracht is, of de openingstijden veranderen en hoe voorkomen wordt dat er teveel ouders tegelijk hun kind komen brengen. Via WhatsApp kunnen ouders ook hun vragen aan de pedagogische medewerkers stellen. Alle locaties zijn ook nu bereikbaar op deze manier.

Als kinderen niet zullen komen volgende week omdat er sprake is van lichte klachten of omdat jullie als ouders zelf besluiten je peuter nog niet te brengen, vragen we jullie dit tijdig door te geven aan de locatie via WhatsApp of telefonisch.

Wij blijven ons uiterste best doen in de huidige situatie de personele bezetting rond te krijgen. Maar houden er ook rekening mee dat we aan ouders moeten mededelen dat we geen opvang kunnen bieden omdat er geen medewerkers meer beschikbaar zijn om de kinderen te begeleiden bij Oink! Immers medewerkers met klachten mogen niet werken.

In dat geval zullen betreffende ouders door ons geïnformeerd worden. En wordt er voor ouders die recht hebben op noodopvang een passende oplossing gezocht.

Noodopvang voor ouders in cruciale beroepen is ook nog mogelijk tot 8 juni a.s. Ouders die meer opvang nodig hebben dan de tijden die bij Oink! zijn afgesproken of die Oink! biedt kunnen hiervoor contact opnemen met de peuteradministratie van Oink! via 0512-525583 of hallo@oink.nl, Samen wordt dan gezocht naar een passende oplossing.

Voor alle ouders geldt dat tot 8 juni de opvang gratis is, de compensatie van de eigen bijdrage blijft doorlopen tot dat moment omdat de scholen en de BSO (voor 4-12 jarigen) weer volledig open zullen zijn voor alle kinderen van 8 juni a.s.

1. In geval van gebruik maken van kinderopvangtoeslag.

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen de eigen bijdrage voor de periode van 16 maart tot 8 juni terug van de overheid via de Sociale Verzekeringsbank. Je hoeft hier als ouder niets voor te doen. De verwachting is dat ouders dit bedrag in juni of juli zullen ontvangen. Over de hoogte van het bedrag worden jullie middels een bevestiging van teruggave geïnformeerd. Meer informatie hierover vind je hier.

Mocht je inkomen zijn gedaald in de afgelopen periode door de maatregelen i.v.m. het coronavirus neem dan wel contact op met de belastingdienst. De kinderopvangtoeslag die je ontvangt wordt dan aangepast aan de nieuwe situatie.

2. In geval van gebruik maken van de gemeentelijke subsidieregeling.

De ouderbijdrage voor de periode van 16 maart tot 1 mei is inmiddels door Oink! teruggestort op de rekening waarvan ook de ouderbijdrage is geïncasseerd.In juni zal het resterende bedrag over de periode van 1 mei tot 8 juni ook teruggestort worden. Ook hier geldt dat je bij verandering van je inkomen contact met Oink! kunt opnemen voor aanpassing van de hoogte van de ouderbijdrage.

Soms zijn kinderen in de afgelopen weken 4 jaar geworden. De opvang bij Oink! zou stoppen omdat kinderen dan naar school mogen. Een aantal scholen heeft echter besloten kinderen die na 16 maart 4 jaar zijn geworden of nog worden tot de zomervakantie niet te laten starten op school. In dat geval proberen we waar mogelijk de opvang bij Oink! te verlengen, zodat deze kinderen niet thuis komen te zitten. Neem daarvoor dan contact op met de peuteradministratie van Oink! of de mentor van je peuter.

Voor vragen kun je contact opnemen met de mentor van je peuter of de peuteradministratie van Oink!.