Onze aanpak; De 5 principes van Oink

Kind zijn is een kunst; kinderen moeten kunnen spelen en de ruimte krijgen om kind te zijn. Door hoe zij spelen, leren wij de kinderen kennen. Terwijl zij bezig zijn om vanuit hun ogen de wereld te ontdekken, zien wij wat nodig is voor het zetten van hun volgende stap. Op deze manier wordt er bij Oink! altijd gespeeld voor later. Hieronder kun je meer lezen over de 5 belangrijkste Oink!-principes.

#1 Waarden en normen

Peuterspelen bij Oink! draagt bij aan het eigen maken van waarden en normen en daarmee van de morele ontwikkeling. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Gezamenlijk opruimen van het speelgoed, eten/ drinken in de kring, elkaar begroeten met een liedje in de kring en op elkaar wachten. Peuters leren om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag. Het eigen gedrag van onze pedagogisch medewerkers heeft hierbij natuurlijk een belangrijke voorbeeldfunctie.

#2 Spelend leren

Spelen is een betekenisvolle manier om de wereld te ontdekken en te ordenen. Het geeft voldoening en plezier. Spelen biedt peuters een enorme hoeveelheid ervarings mogelijkheden. Ze krijgen de ruimte om te oefenen en worden gestimuleerd om nieuwe stappen te ondernemen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen opgebouwd en durven ze nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zo wordt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van peuters op een positieve manier ontwikkeld. 

spelen voor later

#3 Meer met taal

Onze pedagogisch medewerkers benoemen alles wat de peuters  doen, horen en zien. Ze ondersteunen gesproken taal met gebaren en mimiek, omdat de informatie zo via verschillende zintuigen binnenkomt.  Ze herhalen begrippen, zodat kinderen zich die begrippen eigen kunnen maken. Ze voegen nieuwe begrippen toe, zodat de woordenschat van de peuters steeds uitgebreider wordt.

#4 Methodisch werken

Op alle Oink! locaties wordt methodisch gewerkt aan de hand van thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. De methode Piramide vormt de basis voor het begeleiden en stimuleren van de kinderen. Op de Montessorigroep-peutergroep wordt het gedachtegoed van Maria Montessori  gecombineerd met de methode Piramide. 

#5 Oog op ontwikkeling

Wat kan een peuter op een bepaalde leeftijd in verschillende ontwikkelingsgebieden? Waarin kunnen we extra stimuleren? Om dit voor pedagogisch medewerkers duidelijk en inzichtelijk te maken wordt er gewerkt met een peutervolgsysteem. Hiermee wordt inzichtelijk wat een specifiek kind nodig heeft en in welk ontwikkelingsgebied.

Peuterspelen bij Oink! is voor alle kinderen van 2-4 jaar en wordt aangeboden in dagdelen van 3 uur. Het is bedoeld om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en ter voorbereiding op de basisschool. Om te spelen voor later, dus. Dit is het verschil tussen de kinderopvang (of kinderdagverblijf) en de bso (buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen). Zoals de naam al zegt: het gaat bij kinderopvang en buitenschoolse opvang om 'opvang'. 

Ontdek alle Oink! uitgangspunten en download hieronder ons pedagogisch beleidsplan als PDF 

Downloads